TITLE

DESCRIPTION

W roku szkolnym 2017/2018 zebrania z rodzicami oraz konsultacje dla rodziców odbywać się będą w następujących terminach:

12 lub 13 września 2017 godz.18:00 – zebranie rodziców – Omówienie spraw związanych z nowym rokiem szkolnym

 

17 października 2017 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

28 lub 29 listopada 2017 godz. 18:00  – zebranie rodziców – Informacja o postępach w nauce i sprawy bieżące

 

12 grudnia 2017 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

16 lub 17 stycznia 2018 godz.18:00 – Jasełka dla rodziców, zebranie  – Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej i sprawy bieżące.

 13 marca 2018 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

17 lub 18 kwietnia 2018 godz.18:00 –  zebranie rodziców – Informacja o postępach w nauce, organizacja wycieczek szkolnych i sprawy bieżące

 

22 maja 2018 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

 5 czerwca 2018 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

W klasach, w których uczą się 2 oddziały (dotyczy klas I-III) termin zebrania ustalają nauczyciele, wybierając go spośród dwóch podanych wyżej.