TITLE

DESCRIPTION

Obiady

Opłaty za obiady w październiku:

cały obiad - 72,60zł

drugie dania - 66,00zł

zupy - 11,00zł

TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 PAŹDZIERNIKA. PROSZĘ REGULOWAĆ PŁATNOŚCI W TERMINIE!

Stołówka

Czynna codziennie od 9.00-13.00

Obiady wydawane są od 11.30 do 12.50
Obiady składają się z dwóch dań i są gotowane na miejscu.
Kierownik: Monika Komor

Świetlica

Czynna jest codziennie od godziny 6:15 do 16:30

1. Opłaty za obiady należy regulować wyłącznie poprzez wpłaty na konto.

2. Wpłat proszę dokonywać w dniach od 1 do 10 dnia danego miesiąca zgodnie z zadeklarowanym wcześniej posiłkiem (cały, II danie, zupa).

3. W razie choroby dziecka trwającej więcej niż jeden dzień można zmniejszyć opłatę za obiady w kolejnym miesiącu.

4. Podstawą odliczenia jest informacja o nieobecności dziecka w szkole, przekazana przez Rodziców w świetlicy (lub telefonicznie nr tel. 696 137 836). Odliczamy od drugiego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka. Jednodniowe nieobecności dziecka na obiedzie nie stanowią podstawy do odliczenia opłaty. Zapisy nowych dzieci na obiad są możliwe od pierwszego dnia miesiąca, ale koniecznie trzeba poinformować o tym kierownika świetlicy wcześniej (czyli do końca miesiąca poprzedzającego okres żywienia).

5. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać z wyprzedzeniem.

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto:
56 1050 1331 1000 0022 5834 7398

 

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc żywienia, w nazwie Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Bytomska 8

 

Proszę nie zaokrąglać wpłat i nie przekraczć terminów płatności.