ZAPROSZENIE

Z A P R O S Z E N I E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie

w Rudzie Śląskiej ul. Bytomska 8 zaprasza

rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

 dnia 02 września 2019.

 

na spotkanie dnia 14 maja 2019r.o godz.17,30

 

Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o udział

w zebraniu przynajmniej jednego z rodziców.