Ochrona Danych Osobowych

RODO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) informujemy, że wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Pani Alicja Dybała, adres e-mail: iod@gmainvest.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl