Rada Rodziców

Terminy zebrań Rady Rodziców

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW
ODBĘDZIE SIĘ 22 MAJA 2024
O GODZINIE 17.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Wpłatę na Radę Rodziców można kierować na konto:

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie
41 – 704 Ruda Śląska ul. Bytomska 8

 

35 1090 1766 0000 0001 1977 3772

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Skład Rady Rodziców

-przewodniczący,
-zastepca,
-skarbnik,
-sekretarz,
-komisja rewizyjna,
-komisja skrutacyjna

przewodniczacy

p.Michał Wodarski

zastępca przewodniczącego

p.Wojciech Dziubek

skarbnik

p. Krzysztof Beck

sekretarz

p.Justyna Pawłowska

komisja skrutacyjna

p.Łukasz Wierzbicki
p.Tomasz Gawarecki

komisja rewizyjna

p.Magdalena Sottor
p.Jacek Czyż

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl