I klasa

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 6  IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 4  UL.BYTOMSKA 8  INFORMUJE, ŻE

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO  KLASY  I  ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

 

http://rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

WYDRUKOWANE I PODPISANE PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZGŁOSZENIA LUB WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH  OD 8:00 DO 15:00

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI TERMINAMI.

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6:

 

Akacjowa, Banacha, Bytomska od początku do nr 7, Ciołkowskiego, Czereśniowa, Doroszewskiego, Fojkisa, Gagarina, Jesionowa, Latki, Leszczynowa, Olchowa, Owocowa, Piechy, Podlas od nr 20 do końca, Romera, Sierpińskiego, Smoluchowskiego, Tiałowskiego, Waniora, Wołkowa, Zielińskiego, Ziętka.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

 

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 04.03.2024 r.
do 15.03.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
od 06.05.2024 r.
do 17.05.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do 18.03.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
od 06.05.2024 r.
do 20.05.2024
/w godzinach pracy szkoły/
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21.03.2024 r.
do godz. 8.00
23.05.2024 r.
do godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 21.03.2024
do 28.03.2024 r.
do godz. 15:00
od 23.05.2024
do 31.05.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 29.03.2024 r.
godz. 8.00
3.06.2024 r.
godz. 8.00

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl