PRZEDSZKOLE

Przedszkole

Ważne informacje

Numer rachunku bankowego do wpłat za pobyt oraz żywienie dziecka w przedszkolu w miesiącu sierpniu:
ING BANK  ŚLĄSKI : 48 1050 1214 1000 0090 8129 8615

Informujemy, że zapisy na dyżur wakacyjny, będą odbywać się
w terminie: 01 czerwca  do 15 czerwca 2022r.,  w przedszkolu do którego w wakacje będzie uczęszczało dziecko. Zgodnie z pkt. 1-3 załącznika nr 1 do „Regulaminu w sprawie rozliczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia”.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola na miesiąc wakacyjny decyduje KOLEJNOŚĆ zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola dostępna będzie w szkole na tablicy ogłoszeń w dniu  31.03.2022 r.  od godziny 8:00

O wynikach rekrutacji można się dowiedzieć również za pośrednictwem platformy Vulcan.

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH

W terminie 31 marca do 08 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły złożyć należy POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W PLACÓWCE ZAKWALIFIKOWANIA

Nie złożenie powyższego dokumentu w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.

Informujemy, że w terminie 15 lutego- 21 lutego 2022 r. należy złożyć DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM. Nie złożenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie jest RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub szatni przedszkola. Prosimy potraktować tę informację poważnie. Termin złożenia dokumentu przypada na okres ferii.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI w terminie innym niż wyznaczony przez organ prowadzący.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla kandydatów do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska rozpocznie się 1 marca godz. 8:00 pod tym adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać, gdy Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola:

Załączniki do pobrania do Regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl