PRZEDSZKOLE

Przedszkole

Ważne informacje

Nabór do przedszkoli

 

prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego

 

na stronie internetowej

 

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

od 1 marca 2024 roku od godz. 08.00

Numer rachunku bankowego do wpłat za pobyt oraz żywienie dziecka w przedszkolu w miesiącu sierpniu:
ING BANK  ŚLĄSKI : 48 1050 1214 1000 0090 8129 8615

Informujemy, że zapisy na dyżur wakacyjny, będą odbywać się
w terminie: 01 czerwca  do 15 czerwca 2022r.,  w przedszkolu do którego w wakacje będzie uczęszczało dziecko. Zgodnie z pkt. 1-3 załącznika nr 1 do „Regulaminu w sprawie rozliczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia”.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola na miesiąc wakacyjny decyduje KOLEJNOŚĆ zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola dostępna będzie w szkole na tablicy ogłoszeń w dniu  31.03.2022 r.  od godziny 8:00

O wynikach rekrutacji można się dowiedzieć również za pośrednictwem platformy Vulcan.

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH

W terminie 31 marca do 08 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły złożyć należy POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W PLACÓWCE ZAKWALIFIKOWANIA

Nie złożenie powyższego dokumentu w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.

Informujemy, że w terminie 15 lutego- 21 lutego 2022 r. należy złożyć DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM. Nie złożenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie jest RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub szatni przedszkola. Prosimy potraktować tę informację poważnie. Termin złożenia dokumentu przypada na okres ferii.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI w terminie innym niż wyznaczony przez organ prowadzący.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla kandydatów do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska rozpocznie się 1 marca godz. 8:00 pod tym adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 15 lutego 2024r.

do 21 lutego 2024r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2024r.

do 15 marca 2024r.

godz. 800-1500

od 3 czerwca 2024r.

do 10 czerwca 2024r.

godz. 800-1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust.7 ustawy z 14 grudnia 2016r
Prawo oświatowe

od 01 marca 2024r.

do 18 marca 2024r.

od 3 czerwca 2024r.

do 11 czerwca 2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia 2024r.

godz. 800

19 czerwca 2024 r.

godz. 800

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 3 kwietnia 2024 r.

do 10 kwietnia 2024 r.

godz. 800-1500

od 19 czerwca 2024 r.

do 24 czerwca 2023 r.

godz. 800-1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2024 r.

godz.800

27 czerwca 2024 r.

godz.800

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać, gdy Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola:

Załączniki do pobrania do Regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl