LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych


Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej i jej dobrej organizacji.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl