Terminy

zebrania i konsultacje

W roku szkolnym 2023/2024 zebrania z rodzicami odbywać się będą w przybliżonych terminach:

6 – 7 września 2023 – zebrania rodziców – Omówienie spraw związanych z nowym rokiem szkolnym

 

koniec listopada 2023 – zebrania rodziców 

 

koniec stycznia 2024 – zebrania rodziców – Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej i sprawy bieżące.

 

połowa kwietnia 2024 zebrania rodziców

 

Dokładne daty podają wychowawcy poszczególnych klas.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl