Terminy

zebrania i konsultacje

W roku szkolnym 2022/2023 zebrania z rodzicami odbywać się będą w następujących terminach:

6 – 7 września 2022 – zebrania rodziców – Omówienie spraw związanych z nowym rokiem szkolnym

 

22 listopada 2022 – zebrania rodziców 

 

31 stycznia 2023 – zebrania rodziców – Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej i sprawy bieżące.

 

25 kwietnia 2023 zebrania rodziców

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl