Pedagog i Psycholog

Pedagog i Psycholog

Drodzy Rodzice!

Zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest wspieranie Państwa dzieci w rozwoju .

Pedagog prowadzi zajęcia: ogólnorozwojowe, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze.

Psycholog  wspiera uczniów  prowadząc zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz indywidualne rozmowy.

Jeśli dostrzegają Państwo niepokojące symptomy u swojego dziecka zachęcamy do współpracy oraz diagnozy. Jakie kroki należy podjąć?:

– umówić się na konsultację z wychowawcą lub pedagogiem,

– dogłębnej diagnozy dziecka można dokonać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej, znajduje się ona na ulicy Chrobrego 6, tel. (032) 24 87 306

– terapia psychologiczna prowadzona jest w Poradni Psychologicznej dla dzieci w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej na ul. Głównej 11, tel. (032) 344 08 23 lub 518 756 381

Naszym zadaniem jest również prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach zgodnych z opracowanym każdego roku aneksem  do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Pedagog współpracuje z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policją, Kuratorami  oraz innymi instytucjami dbającymi o dobro dziecka.

W naszej szkole opracowane zostały  Standardy Ochrony Małoletnich. Zawierają one wiele cennych informacji, a ich  główne zadanie to zwrócenie uwagi na to, że prawo zabrania stosowania przemocy. Wykaz placówek funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej, udzielających pomocy  i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej    

 

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

 Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

 Ruda Śląska 41- 705

 ul. Plebiscytowa 12

 32 2409007

 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy

 Ruda Śląska 41- 709

Ul. J. Markowej 20

 32 344 0304 wew.338

 Ośrodek Terapii Uzależnień

 

 Ruda Śląska 41– 700

Ul. Ballestremów 16

 32 242 0309

 


Pedagog: mgr Sylwia Latarnik

Psycholog: mgr Magdalena Bracik-Michałek

W WOLNEJ CHWILI ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
OD 1 MARCA 2020 ROKU DZIAŁA 24H/7!

116111

Cel telefonu:

– służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony,

– zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, porozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach,

– w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie niezbędnej pomocy,

– aktualnie telefon i strona 116111 to nie tylko pomoc w trudnych sprawach, to również porady jak przetrwać ten czas, co robić w domu podczas kwarantanny,

– więcej na stronie www.116111.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl