Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rudzie Śląskiej:

 

dyrektor szkoły – mgr Bożena Stefaniak

 

zastępca dyrektora – mgr Alina Kaczmarek

 

   zastępca dyrektora – mgr Ewa Dziuba

wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Drożniewicz
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Monika Jeziorska
mgr Partycja Michalska
mgr Lidia Dymek
mgr Katarzyna Nowicka
mgr Katarzyna Wierzbicka
mgr Malwina Szwedzka - j.angielski
mgr Karina Stajer - religia

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Zych
mgr Agata Skalaba
mgr Teresa Jonas
mgr Katarzyna Jureczko
mgr Małgorzata Seidel
mgr Alina Warzecha
mgr Malwina Szwedzka
mgr Paulina Mańka
mgr Katarzyna Kabik
mgr Martyna Żuk
Agnieszka Nawrat

język polski

dr Iwona Jurczyk
mgr Monika Komor
mgr Lucyna Machnicka
mgr Teresa Wiak

matematyka, fizyka, chemia

mgr Alina Kaczmarek - matematyka
mgr Iwona Mikoszek - matematyka
mgr Magda Pękalska - matematyka
mgr Bożena Stefaniak - matematyka
mgr Ewa Sarek - matematyka, fizyka
mgr Grażyna Putoń - chemia

języki obce:

mgr Jolanta Domoń - j.angielski
mgr Miroława Lizurej - j.angielski
mgr Katarzyna Sichma - j.angielski
mgr Malwina Szwedzka - j.angielski
mgr Sławomir Fedoryszak - j.niemiecki
mgr Justyna Mąderek - j.rosyjski

przyroda, biologia, geografia

mgr Bożena Stefaniak - geografia
mgr Sylwia Latarnik - przyroda
mgr Aneta Jałowiecka - przyroda, biologia
mgr Hanna Bartusek - geografia

historia i wos

mgr Dominika Dylla - historia, wos
mgr Jolanta Bogus - historia

muzyka

mgr Katarzyna Foltynowicz

plastyka

mgr Grażyna Osmala-Schreiber

technika

mgr Katarzyna Foltynowicz

informatyka

mgr Alina Stankowska
mgr Magda Pękalska
mgr Ewa Dziuba

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Kluge - wdż, doradztwo
mgr Grażyna Putoń - edb
mgr Katarzyna Foltynowicz - edb

świetlica

Sylwia Gaszczyk - kierownik świetlicy
mgr Sylwia Latarnik
mgr Anna Skurczyńska
mgr Magdalena Wypych
mgr Agata Skalaba
mgr Justyna Mąderek
mgr Alina Warzecha
mgr Monika Komor
mgr Teresa Jonas

biblioteka

mgr Joanna Kluge
mgr Anna Walczyk-Paciuch

pedagog

mgr Barbara Czarnota

psycholog

mgr Magdalena Bracik-Michałek

logopeda

mgr Małgorzata Seidel
mgr Katarzyna Kabik

surdopedagog

mgr Ewa Dziuba

tyflopedagog

mgr Sylwia Latarnik

terapia ręki

mgr Anna Walczyk-Paciuch

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl