Administracja

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
Sprawy uczniowskie załatwiane są w czasie długich przerw:
11:30 – 11:50 i 12:35 – 12:50

Pracownicy sekretariatu

p.Barbara Janewicz, p.Danuta Warzecha

Główna księgowa

mgr Grażyna Cołoś