Świetlica

Stołówka i dodatkowe zjęcia

Obiady

Opłaty za obiady w czerwcu 2022 r

cały obiad - 15 dni x 3,60 zł= 54 zł

drugie dania - 15 dni x 3,30 zł= 49,50 zł

TERMIN PŁATNOŚCI DO 7 CZERWCA. PROSZĘ REGULOWAĆ PŁATNOŚCI W TERMINIE!

Do 17.06.2022 można zgłaszać nieobecności ucznia na obiadach w celu dokonania odliczeń.

Płacimy zgodnie z należnością - nie zaokrąglamy kwot!!!
Zapisy uczniów na obiady dokonujemy u pracowników świetlicy na kolejny miesiąc żywieniowy.
Obiady wydawane są na 2 przerwach:
I zmiana o godz. 11:30
II zmiana o godzinie 12:35

Stołówka

Czynna codziennie od 9.00-13.00

Obiady wydawane są od 11.20 do 14.05
Obiady składają się z dwóch dań i są gotowane na miejscu.
Kierownik: Sylwia Gaszczyk

Świetlica

Czynna jest codziennie od godziny 6:00 do 16:30

Zapoznaj się z procedurami pracy świetlicy w czasie pandemii COVID-19

1. Opłaty za obiady należy regulować wyłącznie poprzez wpłaty na konto.

2. Wpłat proszę dokonywać w dniach od 1 do 10 dnia danego miesiąca zgodnie z zadeklarowanym wcześniej posiłkiem (cały, II danie).

3. W razie choroby dziecka trwającej więcej niż jeden dzień można zmniejszyć opłatę za obiady w kolejnym miesiącu.

4. Podstawą odliczenia jest informacja o nieobecności dziecka w szkole, przekazana przez Rodziców w świetlicy (lub telefonicznie nr tel. 696 137 836). Odliczamy od drugiego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka. Jednodniowe nieobecności dziecka na obiedzie nie stanowią podstawy do odliczenia opłaty. Kwotę odliczeń należy ustalać z kierownikiem świetlicy. W miesiącu czerwcu nie odlicza się żadnych nieobecności.

5. Zapisy nowych dzieci na obiad są możliwe od pierwszego dnia miesiąca, ale koniecznie trzeba poinformować o tym kierownika świetlicy wcześniej (czyli do końca miesiąca poprzedzającego okres żywienia).

6. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać pisemnie z wyprzedzeniem (najpóźniej trzy dni przed zakończeniem żywienia ucznia). Brak takiej informacji zobowiązuje rodziców do zapłaty za posiłki dziecka

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto:
56 1050 1331 1000 0022 5834 7398

 

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc żywienia, w nazwie Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Bytomska 8

 

Proszę nie zaokrąglać wpłat i nie przekraczć terminów płatności.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl