Rada Rodziców

Terminy zebrań Rady Rodziców

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW

ODBĘDZIE SIĘ:

23 maja 2019r o godz.17:00

ZAPRASZAMY.

Wpłatę na Radę Rodziców można kierować na konto:

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie
41 – 704 Ruda Śląska ul. Bytomska 8

 

35 1090 1766 0000 0001 1977 3772

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Skład Rady Rodziców

-przewodniczący,
-zastepca,
-skarbnik,
-sekretarz,
-komisja rewizyjna

przewodniczacy

p.Adam Szołtysek

zastępca przewodniczącego

p.Sandra Kasperek-Jeleśniańska

skarbnik

p.Barbara Janewicz

sekretarz

p.Katarzyna Sosgórnik

komisja rewizyjna

p.Ewelina Bielawska
p.Michał Wodarski