Terminy

zebrania i konsultacje

W roku szkolnym 2021/2022 zebrania z rodzicami oraz konsultacje dla rodziców odbywać się będą w następujących terminach:

od 3 do 10 września 2021 godz.18:00 – zebrania rodziców – Omówienie spraw związanych z nowym rokiem szkolnym

 

12 października 2021 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców 

 

16 listopada 2021 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców 

 

30 listopada 2021 – zebrania rodziców

 

11 stycznia 2022 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

25 stycznia 2022 – zebrania rodziców – Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej i sprawy bieżące.

22 marca 2022 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

26 kwietnia 2022 zebrania rodziców

 

17 maja 2022 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców 

 

7 czerwca 2022 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl