Terminy

zebrania i konsultacje

W roku szkolnym 2018/2019 zebrania z rodzicami oraz konsultacje dla rodziców odbywać się będą w następujących terminach:

11 lub 12 września 2018 godz.17:30 – zebranie rodziców – Omówienie spraw związanych z nowym rokiem szkolnym

 

23 października 2018 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

06 lub 07 listopada 2018 godz. 17:30  – zebranie rodziców – Informacja o postępach w nauce i sprawy bieżące

 

11 grudnia 2018 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

22 lub 23 stycznia 2019 godz.17:30 – Jasełka dla rodziców, zebranie  – Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej i sprawy bieżące.

 19 marca 2019 godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

 

7 lub 8 maja 2019 godz.17:30 –  zebranie odwołane

 

28 lub 29 maja 2019 godz.17:30 –  zebranie rodziców

 

 

W klasach, w których uczą się 2 oddziały, termin zebrania ustalają nauczyciele, wybierając go spośród dwóch podanych wyżej.